Osvědčení o členství

Členové Asociace českých pojišťovacích makléřů se na požádání mohou klientům prokazovat dokumentem „Osvědčení o členství“ , vydaným sekretariátem AČPM, podepsaným výkonným ředitelem Asociace a definujícím druh členství (řádný nebo přidružený člen).

Pokud ovšem společnost či osoba, prokazující se Osvědčením, nefiguruje na seznamu členů AČPM (k dispozici na Seznam členů), znamená to, že její členství v Asociaci bylo ukončeno a osvědčení tedy pozbylo platnosti.

V případě jakýchkoliv pochybností nás můžete kontaktovat na tel.: 603 200 088 či e-mailem na adrese: acpm@acpm.cz