Orgány

Složení orgánů AČPM pro funkční období prosinec 2021 - prosinec 2023

Prezídium
Předseda AČPM
Ing. Ivan ŠPIRAKUS     INSIA a.s.
Místopředsedové AČPM
Ing. Jitka Hradilová SATUM CZECH s.r.o.
Ing. Michal TRUXA RESPECT, a.s.
Členové
Michal FREMR Broker Team a.s.
Ing. Matyáš CHARVÁT OK GROUP a.s.
Jiřina NEPALOVÁ     RENOMIA, a.s.
Libor ŠPUNDA ARROWS pojištění s.r.o.
Mgr. Marek VONDRA C.E.B., a.s.
Výkonná ředitelka
Ing. Zdeňka INDRUCHOVÁ
Revizní komise
Ing. Jan ČÁSENSKÝ   JCI a.s.
Ing. Adolf HUBÁLEK Seintillo s.r.o.
Ing. Jiří VEJMĚLEK Agripos Rakovník spol. s r.o.
Etická komise
Ing. Jiří BUREŠ JB Group s.r.o.
Hedvika KEJVALOVÁ MARSH, s.r.o.
Mgr. Marie LORENZOVÁ RESPECT, a.s.
Ing. Jiří NEPALA RENOMIA, a.s.
Milan ROŠKOT LIMMIT s.r.o.
JUDr. Pavel ŠKVRNA OK GROUP a.s.