Orgány

Složení orgánů AČPM pro funkční období prosinec 2023 - prosinec 2025

Prezídium
Předseda AČPM
Ing. Ivan ŠPIRAKUS     INSIA a.s.
Místopředsedové AČPM
Ing. Jiří NEPALA RENOMIA a.s.
Ing. Michal TRUXA RESPECT, a.s.
Členové
Ing. Jiří BUREŠ JB Group s.r.o.
Michal JURSA, MBA Aon Central and Eastern Europe a.s.
Libor ŠPUNDA 
ARROWS pojištění s.r.o.
Mgr. Marek VONDRA C.E.B., a.s.
   
Výkonná ředitelka
Ing. Zdeňka INDRUCHOVÁ
Revizní komise
Ing. Jan ČÁSENSKÝ   JCI a.s.
Karel MÁJ ALCATON s.r.o.
Ing. Jiří VEJMĚLEK Agripos Rakovník spol. s r.o.
Etická komise
Mgr. Marie LORENZOVÁ RESPECT, a.s.
Michal MENCL BOHEMIA BROKERS, s.r.o.
Mgr. Tereza POLÁKOVÁ WI-ASS, s.r.o.
Milan ROŠKOT LIMMIT s.r.o.
Ivan SOUČEK IMG a.s.
Václav TUŠLA AR CREDIT s.r.o.