Jak ověřit registraci pojišťovacího makléře?

Při hledání makléře je nejjistější obrátit se na kteréhokoliv ze členů naší Asociace – jejich aktuální seznam je Vám k dispozici zde .

Pokud Vás však nějaký pojišťovací zprostředkovatel kontaktuje se svou nabídkou služeb proaktivně, vězte, že podle nově platného zákona o distribuci pojištění a zajištění (č. 170/2018 Sb., paragraf 88: Informace o pojišťovacím zprostředkovateli) je povinen sdělit Vám celou řadu údajů, na jejichž základě může být jednoznačně identifikován.

Ověření registrace

Nezbytnou podmínkou pro výkon profese pojišťovacího makléře je zápis do příslušného registru vedeného Českou národní bankou jako orgánem dohledu nad pojistným trhem.

Poté, co vstoupil v platnost již zmíněný zákon č. 170/2018 Sb., jsou všichni aktivní makléři vedeni v registru ČNB jako „samostatní (pojišťovací) zprostředkovatelé dle zákona o distribuci pojištění a zajištění“ – viz odkaz na webové stránky ČNB.

Po uplynutí dvouletého přechodného období a po novele zákona 170/2018 Sb., tedy od 1. 6. 2021, jsou do registru zapisováni pouze ti pojišťovací zprostředkovatelé, kteří úspěšně absolvují příslušné odborné zkoušky u osoby k tomu oprávněné na základě akreditace udělené Českou národní bankou dle ZDPZ.