21.09.2006

Výroční zpráva za rok 2005

Errata:
V tabulce Předepsané pojistné členů AČPM v roce 2005 na str. 22 má být u společnosti JB Group, s.r.o. správně uvedeno předepsané pojistné 53 008 231 Kč.