01.08.2007

Výroční zpráva za rok 2006

Errata:

V seznamu členů AČPM na str. 30 má u společnosti HELIA a PARTNERS s.r.o. být registrační číslo 000040PM a 012085PA.