13.08.2020

Výsledky členů AČPM za rok 2019

Objem pojistného, které pro své převážně firemní klienty v roce 2019 zprostředkovaly makléřské společnosti sdružené v Asociaci českých pojišťovacích makléřů (AČPM), stoupl na 26,35 mld korun. Rozhodující část výkonu členů AČPM – plných 95% z celkového objemu obchodů, tvořilo neživotní pojištění, které je tradičně doménou pojišťovacích makléřů.

Výsledky a Tiskovou zprávu naleznete v  přiložených souborech.