24.05.2024

AČPM a ČAP společně ve vzdělávání

Dne 31.5.2024 uzavřel poslední seminář úspěšný cyklus vzdělávání pojišťovacích makléřů na téma prevence podpojištění.  Cyklus pořádaný ve spolupráci České asociace pojišťoven a Asociace českých pojišťovacích makléřů začal 16. května v Olomouci, pokračoval seminářem 20. května v Hradci Králové a posledního semináře se členové AČPM mohli zúčastnit v Praze 31.5.2024.

Výbornou organizaci zajistili Lenka Slabejová a Petr Koblížek ze sekce Distribuce ČAP, pod vedením její předsedkyně Evy Poláchové. Zastoupení expertů z členských pojišťoven ČAP bylo na vysoké úrovni, své příspěvky přednesli na jednotlivých seminářích například Jaroslav Urban, Jan Vícha, Michal Krajčovič, Radek Starosta, Oldřich Volejníček, Jozef Hrdý a Jana Poulíčková. Za AČPM s prezentací k možným dopadům inflace a podpojištění na pojišťovací makléře vystoupili v Olomouci Libor Špunda, V Hradci Králové Michal Jursa, členové prezídia AČPM, a v Praze na závěr vzdělávacího cyklu k účastníkům promluvil Ivan Špirakus, předseda AČPM.

Ivan Špirakus ve svém příspěvku zdůraznil, že inflace představuje významnou výzvu pro pojišťovací makléře, zejména v oblasti poskytování kvalitního servisu klientům. U movitých věcí se zaměřil na důležitost sledování cenových dat a indexování pořizovacích cen nemovitostí, stejně jako na využívání cenových map pro stanovení tržních cen bytových jednotek, upozornil na význam cenových indexů, informací od výrobců a na kurzové riziko u zahraničních technologií, a dále zmínil problematiku havarijního pojištění vozidel.

V oblasti přerušení provozu podtrhl vliv inflace na růst tržeb a narušení dodavatelského řetězce, což může prodloužit dobu opravy. V kontextu odpovědnosti uvedl, že růst mezd může vést k navýšení odškodnění u škod na zdraví a nárůstu hodnot poškozeného majetku a ztráty zisku.

V tomto kontextu předseda AČPM zmínil metodiku Nejvyššího soudu týkající se nemajetkové újmy, která nastavuje finanční úrovně odškodnění. Tato metodika reflektuje vývoj hladiny cen a ekonomické ukazatele a navrhuje vyjádřit limitní částku pomocí 400násobku průměrné hrubé měsíční nominální mzdy. Pro rok 2024 by tak tato částka činila 17.336.400 Kč.

Další klíčovou oblastí, kterou se Ivan Špirakus zabýval, byla odborná péče makléřů. Zamýšlel se nad rolí a odpovědností makléřů při zjištění hodnoty předmětu pojištění a potřebě upozornit zákazníky na případné nesrovnalosti mezi nabízeným pojištěním a požadavky zákazníků.

Poslední upozornění se týkalo rizik spojených s nesprávně stanovenou pojistnou částkou a jaké interní výzvy toto může představovat pro makléře. Jedná se o reputační, regulatorní a/nebo finanční riziko a profesní odpovědnost. Tato témata byla klíčová pro seminář v Praze a poskytla účastníkům cenné informace a nástroje pro zlepšení jejich praxe v oblasti služeb klientům.