08.02.2018

AČPM brání makléřskou profesi

V souvislosti s vládním návrhem zákona o distribuci pojištění (implementace evropské směrnice IDD) se delegace AČPM vedená předsedkyní Jiřinou Nepalovou setkala se členem bankovní rady ČNB odpovědným za dohled nad pojistným trhem Tomášem Nidetzkým. Schůzka se uskutečnila z iniciativy AČPM, která na jednání vysvětlila své připomínky k některým ustanovením návrhu zákona týkajícím se výkonu profese pojišťovacího makléře. Obdobnou diskuzi AČPM vyvolala i se zástupci předkladatele zákona, tedy příslušným odborem Ministerstva financí ČR. Celý návrh nové legislativní úpravy je k dispozici na webu PSP viz http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=48&CT1=0 AČPM bude projednávání ve sněmovně bedlivě sledovat a v případě potřeby předloží vlastní pozměňovací návrhy.