29.11.2021

AČPM posiluje

Řady členů Asociace českých pojišťovacích makléřů v poslední době posílily tyto další významné makléřské firmy: ASTORIE a.s., ALCATON s.r.o., BOHEMIA BROKERS, s.r.o., Nobelia, s.r.o. a POMPA.CZ, s.r.o.

AČPM přijetím nových společností rozšířila svou členskou základnu na celkem 77 členů (z toho je 71 řádných a 6 přidružených).
„Ze vstupu těchto důležitých hráčů makléřského trhu máme velkou radost,“ komentuje posílení AČPM její předsedkyně Jiřina Nepalová. „Jen silná a početná Asociace má svou vážnost pro úspěšné jednání s orgány dohledu a regulace, ale i s jednotlivými pojistiteli a dalšími partnery, a může dobře hájit zájmy svých členů“, dodává předsedkyně AČPM.