01.12.2019

AČPM proti administrativní zátěži makléřů

Delegace AČPM se zúčastnila diskuze s ředitelem sekce dohledu nad finančním trhem J. Kročákem a jeho týmem k záměru ČNB znovu zavést, tentokrát vyhláškou ČNB, roční výkazy činnosti pod názvem „výkaz distributora finančních produktů“. (Jak známo, povinnost předkládat roční výkazy není v ZDPZ obsažena.) AČPM k textu návrhu přednesla celou řadu výhrad, s cílem co nejvíce omezit administrativní zátěž spojenou se zpracováváním výkazů.  Jsme velmi potěšeni, že diskuse byla otevřená a máme ujištění, že další verzi návrhu bude AČPM opět mít možnost připomínkovat. Kromě snížení počtu vykazovaných údajů AČPM usiluje také o to, aby ČNB začala získaná data zpracovávat a publikovat agregované výsledky, tak jako je tomu v jiných zemích. Vyrovnat se světovému trendu znamená, aby dohledový orgán vydával souhrnné přehledy, jež jasně ukazují, jaký podíl na pojistném trhu mají makléři, agenti, banky, přímé sítě pojišťoven atp.