08.02.2018

AČPM se staronovým vedením

Praha 1.12.2017: Prezídium Asociace českých pojišťovacích makléřů (AČPM) na další dvouleté funkční období opětovně zvolilo do čela Asociace dosavadní předsedkyni Jiřinu Nepalovou a místopředsedy Ivana Špirakuse a Ivana Paparegu.

Na ustavujícím zasedání nově zvoleného prezídia AČPM dne 29.11.2017 byla do funkce předsedkyně AČPM jednomyslně zvolena Jiřina Nepalová, zakladatelka a ředitelka společnosti RENOMIA a.s., která tento post zastávala již v minulém volebním období. Prvním místopředsedou Asociace se znovu stal Ing. Ivan Špirakus, spoluzakladatel a generální ředitel firmy Insia a.s. Druhým místopředsedou byl opětovně zvolen Ing. Ivan Paparega, předseda představenstva společnosti I.P. trust a.s.

Současné prezídium Asociace na funkční období 2017 – 2019 vzešlo z voleb na Valné hromadě AČPM dne 29.11.2017 a jeho dalšími členy jsou: Ing. Jiří Bureš (JB Group s.r.o.), Ing. Zdenka Dufková (OK Group a.s.), Ing. Jitka Hradilová (Satum Czech a.s.) a Ing. Jan Štok, MBA (MAI Insurance Brokers s.r.o.).

Valná hromada AČPM v souladu se stanovami dále zvolila šestičlennou Etickou komisi, která dohlíží na dodržování Kodexu etiky člena AČPM, a tříčlennou Revizní komisi ke kontrole hospodaření Asociace. Součástí jednání VH bylo i rozhodnutí o přijetí významných mezinárodních makléřských firem do AČPM: jejími řádnými členy se staly společnosti Marsh, s.r.o., a Aon Central and Eastern Europe a.s.

Mezi hlavní úkoly staronového vedení AČPM v nadcházejících dvou letech bude patřit podpora profese pojišťovacích makléřů formou vzdělávacích a osvětových aktivit a propagace odborných služeb PM na českém trhu. Významnou pozornost je také třeba věnovat regulatorním otázkám, zejména v souvislosti s transpozicí evropské směrnice o distribuci pojištění (IDD) do legislativy ČR.

Předsedkyně AČPM Jiřina Nepalová k tomu po svém zvolení uvedla: “Klíčovou úlohou AČPM je podpora členů Asociace a rozvoj jejich odborného vzdělání. Asociace bude také přispívat k osvětě v pojišťovnictví, ke kultivaci našeho oboru a k rozvoji související legislativy. V této oblasti plánujeme i nadále spolupracovat s orgány regulace a dohledu. Činnost makléře je pro klienty velice užitečná, a právě proto chceme systematicky vysvětlovat unikátní roli a přínos profesionálního pojišťovacího makléře v celém procesu sjednávání pojištění a jeho správy, včetně likvidace případných škod.“

 

Jak doplňuje místopředseda Ivan Špirakus: „Musíme bránit naši pozici vysoce odborného pojišťovacího specialisty, chránícího klienta, před zjednodušujícími snahami postavit všechny zprostředkovatele nejrůznějších finančních produktů a služeb na stejnou úroveň. Specifika činnosti pojišťovacího makléře a více než dvacetiletá historie AČPM jako naší profesní organizace nám k tomu poskytují velmi silný mandát.“ Podle názoru místopředsedy Ivana Paparegy je hlavní zbraní AČPM fakt, že - ač sdružuje konkurenty na trhu -  v obraně společných zájmů je připravena promlouvat jedním hlasem a pracovat jako tým.