26.03.2009

Bilance 15 let činnosti AČPM je rozhodně pozitivní

Předseda Asociace ing. Zdeněk Voharčík odpovídá na otázky serveru Opojisteni.cz (ptá se šéfredaktorka Dagmar Šístková):

V letošním roce bude AČPM 15 let. Asociace se tehdy v roce 1994 zrodila z iniciativy českých kanceláří mezinárodních makléřských firem. V roce 1999 vznikla další profesní organizace, Sdružení nezávislých pojišťovacích makléřů, která se později přejmenovala na Komoru pojišťovacích makléřů (KOPM). V lednu 2005 došlo ke sloučení obou organizací. Já se ptám, co se vám za těch 15 let podařilo?

AČPM si při svém vzniku předsevzala, že bude coby profesní organizace zastávat zájmy svých členů a makléřské profese obecně ve všech rovinách a oblastech. Z tohoto hlediska je celková bilance naší patnáctileté činnosti rozhodně pozitivní.

Jedním z důležitých cílů bylo usilovat o právní vymezení výkonu profese. Proto za svůj velký úspěch považujeme přijetí zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí (č. 38/2004 Sb.), na jehož zpracování se AČPM od samého začátku velice aktivně a iniciativně podílela. Veškeré naše požadavky se podařilo vtělit do zákona, který je plně v souladu s příslušnou směrnicí Evropské unie. Česká republika tak byla prvním členským státem EU, jenž tuto normu implementoval do národní legislativy. Bylo to umožněno také díky těsné spolupráci s naší evropskou organizací BIPAR, jejímž členem jsme se stali v roce 1998.

Mezi věci méně viditelné a méně hmatatelné patří permanentní úsilí Asociace o to, aby jak národní, tak relevantní unijní legislativa vytvářela co nejpříznivější prostředí a podmínky pro činnost pojišťovacích makléřů. Děje se tak aktivní účastí AČPM na posuzování legislativních iniciativ ministerstva financí i dalších ministerstev, v připomínkových řízeních k návrhům zákonů v ČR a k návrhům směrnic EU - zde prostřednictvím BIPAR.

V určitém období jsme se rovněž těšili z mnohostranné spolupráce s Českou asociací pojišťoven (ČAP). Vedle věcných diskusí o připravovaných legislativních normách a o cestách ke zlepšení vztahů mezi pojišťovnami a makléři bylo výsledkem této spolupráce i zpracování společného dokumentu pod názvem Soubor pojistně-technických parametrů pro vypracování nabídky pojistné smlouvy, který je stále dobře použitelnou a využívanou praktickou pomůckou.

Další úspěšnou oblastí činnosti Asociace je vzdělávání. Odborné konference, které pořádáme každoročně od roku 2001, jsou přístupné všem pojišťovacím makléřům (tedy nejen členům AČPM). Přinášejí nejnovější poznatky, které lze plně zužitkovat v každodenní makléřské praxi. Celkem 66 přednášek, jež byly v dosavadních osmi ročnících předneseny odborníky na daná témata, vytváří ve svém souhrnu neocenitelné know-how pro ty, kteří dobře chápou důležitost celoživotního vzdělávání. V současné době hledáme vhodný způsob, jak realizovat doškolovací kursy po pěti letech od ukončení odborného studia nebo od vykonání odborné zkoušky, jak nám ukládá zákon.

Jsme si vědomi toho, že u nás poměrně mladá profese pojišťovacího makléře ještě zdaleka nepronikla do povědomí těch, pro něž by byl nabízený servis výsostně prospěšný. Proto jsme v roce 2007 uskutečnili (prostřednictvím specializované agentury) průzkum na téma Image pojišťovacího makléře. Výsledky jasně označily bolavá místa, která se z našeho hlediska projevují na českém pojistném trhu, a daly našim členům impuls, jak je překonávat, jak se především marketingově orientovat.

V jubilejním roce své existence AČPM pořádá již devátý ročník odborné ankety pojišťovacích makléřů „Pojišťovna roku". Je to historicky nejstarší aktivita v rámci oceňování pojistitelů působících na území České republiky a také jediná založená na hodnocení nejpovolanějších profesionálů. Účast v soutěži se během let stala vysoce prestižní záležitostí a ceremoniál předávání trofejí je společenskou událostí celého pojistného trhu. Těší nás, že v letošním roce bude jedním z partnerů ankety i renomovaná poradenská společnost KPMG Česká republika, která mj. jiné převezme odborný dohled nad zpracováním výsledků.

Na co se chcete zaměřit v budoucnosti?

Naším prvořadým cílem je posílit image pojišťovacího makléře jako nezávislého, vysoce kvalifikovaného odborného poradce, jehož služby mohou poskytnout přidanou hodnotu nejen velkým firmám, ale také malým a středním podnikům - zejména v současném nelehkém období, kdy je třeba ochránit podnikání před možnými (často doposud i nepoznanými) riziky. Samozřejmě nebudeme zapomínat ani na své trvalé úkoly v oblasti vzdělávání makléřů a legislativy.


Kolik máte členů?

AČPM je dobrovolnou profesní organizací, která k dnešnímu dni sdružuje 108 členů, tedy téměř 20% registrovaných pojišťovacích makléřů - podle dostupných údajů však členové AČPM realizují 90 % všech makléřských obchodů v ČR, což dostatečně ilustruje jejich sílu. Navíc svými aktivitami ve prospěch celého stavu je Asociace obecně respektována jako oprávněný mluvčí všech pojišťovacích makléřů v České republice. To je potěšitelné, mnohdy obtížné, ale vždy zavazující.


Jaké výhody přináší makléřům členství v AČPM?

Snažili jsme se shrnout podstatu členství v naší Asociaci do dosti podrobného přehledu, který je k dispozici na našich webových stránkách pod názvem „Proč se stát členem AČPM". Já osobně bych viděl v členství benefit nejen pro samotného makléře, ale také pro jeho klienty - člen se jim prokazuje Osvědčením o členství, které dokládá, že splňuje požadavky zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí, a že se zavázal jednat v souladu se stanovami AČPM a zejména s Kodexem etiky pojišťovacího makléře.


Jak podle Vašeho názoru postihne finanční krize makléře (tedy pokud je vůbec nějak postihne)?

Vzhledem k tomu, že i renomovaní analytici jsou ve svých odhadech velmi opatrní, nechtěl bych vypadat jako špatný prorok...Nicméně věřím, že vysoká kvalita poskytovaných služeb a jedinečné know-how pojišťovacích makléřů představují kategorie zcela nezavislé na turbulencích okolního světa. Proto jsem přesvědčen, že především korporátní klienti budou vyhledávat naši pomoc i nadále, bez ohledu na případnou recesi.

Jak vidíte vývoj pojistného trhu v ČR i v zahraničí v roce 2009 a v nejbližších letech?

Základní pravidlo řízení rizik v podnikání bude stále platit : je nerozumné a neuvážené pouštět se do byznysu, v němž nemám pojištěna alespoň nejmarkantnější rizika. Úspora pro podnik na pojistném může být marginální proti škodě, která hrozí. Zákazníci jsou přitom nyní v pozici, kdy za minimum peněz mohou získat maximální krytí. Pojišťovny sice také reagují na rostoucí rizika, ale jsou pomalejší, jejich reakce bývá postupná. Podle některých prognóz by trh měl být „měkký" ještě v letošním roce. Ale očekáváme, že v roce 2010 už tomu tak nebude. Možná ne tak dramaticky jako po povodních, ale růst cen pojistného nastane téměř určitě.

Praha, únor 2009