07.02.2014

Členové AČPM připraveni na nový občanský zákoník (NOZ)

Dopady NOZ do pojistné praxe se AČPM začala zabývat s dostatečným předstihem – již na své výroční konferenci v říjnu 2012 , kde makléřům přednášel odborník z nejpovolanějších - člen rekodifikačního týmu a člen Legislativní rady vlády JUDr. Petr Bezouška , který se věnoval zejména východiskům rekodifikace občanského zákoníku a změnám ve smluvním právu. Jeho fundovanou prezentaci doplnil PhDr. Vladimír Přikryl , nositel titulu Osobnost pojistného trhu a nestor legislativního týmu MF ČR. Dr. Přikryl také makléřům připravil obsáhlé a velmi podrobné srovnání návrhu nové právní úpravy pojistné smlouvy s původní verzí zakotvenou ve stávajícím zákonu o pojistné smlouvě.

Další kolo osvěty proběhlo pod heslem Aktuální znalosti = lepší služby klientům“ v červnu 2013 , kdy AČPM výlučně pro své členy uspořádala k NOZ speciální seminář . Renomovaný právní expert a soudce Nejvyššího soudu ČR JUDr. Petr Vojtek se na něm podrobně zabýval vybranými aspekty náhrady škody tak, jak jsou řešeny v NOZ. Na expozé Dr. Vojtka navázal Mgr. Karel Haas , právník a člen Dozorčí rady ČSOB Pojišťovny, který speciálně pro AČPM zpracoval „Desatero“ nejvýznamnějších dopadů NOZ na pojistný trh a pojišťovací praxi.

Tato vzdělávací série vyvrcholila v prosinci 2013 panelovou diskuzí členů AČPM se šéfy právních oddělení a produktovými manažery vybraných pojišťoven (Allianz, ČP, Generali a Kooperativa), kde už se jednalo o konkrétní postupy při zavádění NOZ do každodenní praxe. Diskuzi moderovala JUDr. Lenka Pěnčíková z poradenské kanceláře JJMC a sledovalo ji přes 100 účastníků.