20.12.2021

Ivan Špirakus opět do čela AČPM

Praha 14.12.2021   –  Valná hromada Asociace českých pojišťovacích makléřů (AČPM), která se dne 7. prosince 2021 sešla v sídle AČPM v Praze 3, zvolila nové statutární orgány Asociace na další dvouleté funkční období 2021 – 2023.

Nově zvolené Prezídium AČPM bude pracovat ve složení:

  • Michal Fremr(Broker Team a.s)
  • Ing. Jitka Hradilová(SATUM CZECH s.r.o.)
  • Ing. Matyáš Charvát(OK GROUP a.s.)
  • Jiřina Nepalová(RENOMIA, a.s.)
  • Ing. Ivan Špirakus(INSIA a.s.)
  • Libor Špunda(ARROWS pojištění s.r.o.)
  • Ing. Michal Truxa(RESPECT a.s)
  • Mgr. Marek Vondra(C.E.B., a.s.)

Valná hromada AČPM v souladu se Stanovami rovněž zvolila šestičlennou Etickou komisi , která dohlíží na dodržování Kodexu etiky člena AČPM, a tříčlennou Revizní komisi ke kontrole hospodaření.

Na prvním zasedání nového Prezídia dne 14. prosince 2021 pak byl do funkce předsedy AČPM zvolen Ing. Ivan Špirakus , generální ředitel společnosti INSIA a.s., zakládající člen Komory pojišťovacích makléřů, s níž se AČPM sloučila v r. 2005, dlouholetý člen Prezídia AČPM a předseda Asociace v letech 2013 – 2015. Jako místopředsedové AČPM budou I. Špirakusovi sekundovat Jitka HradilováMichal Truxa .

Dosavadní předsedkyně AČPM (od r. 2015) Jiřina Nepalová se rozhodla již na funkci nekandidovat.

Předseda AČPM Ivan Špirakus po svém zvolení poděkoval Jiřině Nepalové za skvělé vedení AČPM v nelehké covidové době a vysoce ocenil její podíl na rozšíření členské základny AČPM a na posílení konstruktivní spolupráce s orgány regulace a dohledu. Jak dále uvedl: “ AČPM se v nadcházejícím funkčním období soustředí zejména na intenzívnější propagaci unikátní role a významu pojišťovacího makléře v celém procesu sjednávání pojištění a jeho správy. Mezi další velké výzvy patří vzdělávání a péče o odbornou způsobilost členů, problematika digitalizace v pojišťovnictví a její dopady do makléřské praxe a ochrana naší profese jako takové.“   Podle předsedy Špirakuse   je hlavní zbraní AČPM fakt, že v obraně společných zájmů je připravena promlouvat jedním hlasem a pracovat jako tým, přestože sdružuje konkurenty na trhu. Jak připomněl nový předseda, AČPM chce i nadále přispívat k osvětě v pojišťovnictví a ke kultivaci oboru, zejména prostřednictvím odborné ankety Pojišťovna roku, která vstoupila již do třetí dekády své existence.  

Nově zvolené vedení AČPM se rovněž soustředí na další rozvoj spolupráce s Českou asociací pojišťoven a jejími jednotlivými členy, i na posílení vztahů a výměnu zkušeností se zahraničními makléři, především v rámci Evropské federace pojišťovacích zprostředkovatelů BIPAR, jejímž je AČPM aktivním členem již od r. 1998.