04.12.2013

Ivan Špirakus zvolen novým předsedou AČPM

Praha 3.12.2013 - Valná hromada Asociace českých pojišťovacích makléřů (AČPM), která se dne 2. prosince 2013 sešla v sídle AČPM v Praze 3, zvolila nové statutární orgány Asociace na další dvouleté funkční období.

Sedmičlenné Prezídium bude pracovat ve složení:
  • Ing. Jitka Hradilová (Satum Czech s.r.o.)
  • PhDr. Jana Krausová, MBA (Interway Insurance Brokers s.r.o.)
  • Jiřina Nepalová (Renomia a.s.)
  • Ing. Ivan Paparega (I.P. trust, a.s.)
  • Ing. Ivan Špirakus (INSIA a.s.)
  • Jan Štok, MBA (Mai Insurance Brokers, s.r.o.)
  • Ing. Gustav Vacek (YSAT Plzeň spol. s r.o.)”

Valná hromada AČPM v souladu se Stanovami rovněž zvolila Etickou komisi , která dohlíží na dodržování Kodexu etiky člena AČPM, a Revizní komisi ke kontrole hospodaření.

Na následném ustavujícím zasedání nového prezídia téhož dne pak byl do funkce předsedy AČPM zvolen Ing. Ivan Špirakus , generální ředitel společnosti INSIA a.s., dlouholetý člen Prezídia AČPM a zakládající člen Komory pojišťovacích makléřů, s níž se AČPM sloučila v r. 2005.

Mezi hlavní úkoly nového vedení AČPM v nadcházejících dvou letech bude patřit podpora profese pojišťovacích makléřů formou vzdělávacích a osvětových aktivit a propagace jejich odborných služeb na českém trhu. Významnou pozornost bude AČPM věnovat také připomínce 20. výročí svého založení, které připadá na 1. 3. 1994. AČPM se bude rovněž zabývat změnami v regulaci, jež souvisí s právě projednávanou revizí Směrnice EU o zprostředkování pojištění (tzv. IMD II).

Předseda AČPM Ivan Špirakus k tomu po svém zvolení uvedl: “AČPM se pod mým vedením v dalším období soustředí zejména na intenzívnější objasňování unikátní role a významu pojišťovacího makléře v procesu sjednávání pojištění. Respektujeme sílící tlaky na ochranu spotřebitele na finančním trhu a jsme v tomto směru připraveni i nadále úzce spolupracovat jak s Ministerstvem financí ČR, tak s Českou národní bankou.

Na druhé straně budeme ale bránit naše postavení vysoce odborného pojišťovacího specialisty, stojícího na straně klienta před zjednodušujícími snahami postavit všechny zprostředkovatele nejrůznějších finančních produktů a služeb na stejnou úroveň. Specifika činnosti pojišťovacího makléře s více než 300letou historií makléřské profese, i dvacetiletá historie AČPM jako naší profesní organizace, nám k tomu poskytují velmi silný mandát.“