26.03.2009

Jaro hrozí záplavami – pojistěte se!

Ve své další tiskové zprávě AČPM upozorňuje na nebezpečí hrozících záplav či povodní – majetek i podnikání je však možné ochránit celou řadou pojistných produktů...

Podnikatelé by neměli podceňovat pojištění proti voděPraha 6. března – Mnoho podnikatelů stále podceňuje pojištění proti následkům povodní či záplav. Vzedmutí hladin některých toků v těchto dnech a první škody poukazují na oprávněnost zodpovědného přístupu při ochraně firemního majetku. Na trhu si lze vybrat z široké nabídky pojistných produktů, zdůraznil místopředseda Asociace českých pojišťovacích makléřů (AČPM) Ivan Špirakus.


„Někteří manažeři stále doufají, že se jim katastrofy a nehody vyhnou. Kvalitně se pojistí často až ve chvíli, kdy mají vytopený sklad a zničené zásoby,“ uvedl Ivan Špirakus. „To jim však zaručí finanční ochranu až pro příště, zpětně se pojistit nelze,“ dodal. Vedení každé společnosti by v těchto dnech mělo podle AČPM zkontrolovat, zda má kvalitně pojištěný svůj majetek a zda jsou splněny podmínky pojistné smlouvy.


Škody způsobené vysokou vodou patří do kategorie živelního pojištění. Zpravidla se přitom rozlišuje mezi povodní a záplavou. V případě povodně se jedná o zaplavení místa pojištění vodou, která se přechodně vylila z břehů vodních toků nebo z břehů nádrží. K záplavě dochází tehdy, pokud se pojištěný majetek zatopí i z jiné příčiny, například přívalovým deštěm či táním sněhu. Přesná definice rizik se může lišit podle pojistných podmínek konkrétní pojišťovny. „Výběr z množství různých nabídek usnadní pojišťovací makléři, kteří mají přehled o trhu a pomohou zvolit každému podniku řešení na míru,“ poznamenal Ivan Špirakus.


V období jarního tání bývají škody na majetku způsobeny častěji vystoupením vody z kanalizace než samotnou povodní či záplavou. I takové situace však lze s pomocí kvalifikovaného makléře ošetřit a uzavřít příslušné připojištění.


Ani z nejlepší pojistné smlouvy však podnikatelé nemusí dostat náhradu škody, pokud nedodrží podmínky smlouvy – například zboží uložené v suterénech by nemělo být umístěno přímo na podlaze, nemovitost by měla mít zabezpečenu ochranu proti vstupu vody (například zpětné klapky v kanalizaci.).


Jarní povodně patří v České republice k poměrně častým živelním událostem. Mnohamiliardové škody napáchaly naposledy v roce 2006, větší škody při nich nastaly také například v letech 2000 či 1997. Z historických pramenů je pak známá velká povodeň v roce 1784, při níž se hladina Vltavy v Praze zvedla tak, že pod ní téměř zmizel Karlův most.


* * *Stručně o AČPM:

Asociace českých pojišťovacích makléřů (AČPM) byla založena v roce 1994 z iniciativy českých kanceláří mezinárodních makléřských firem. V lednu 2005 došlo ke sloučení s Komorou pojišťovacích makléřů. Cílem AČPM je podpora profesních zájmů a zvyšování profesionální i společenské prestiže povolání pojišťovacího makléře. Asociace se podílí na tvorbě zákonů, prosazuje profesní etiku, stará se o vzdělávání makléřů, o publicitu a navazuje mezinárodní kontakty. Je členem Evropské federace pojišťovacích zprostředkovatelů (BIPAR), Světové federace pojišťovacích zprostředkovatelů (WFII) a organizace Partneři zprostředkovatelů (POI).

V současné době AČPM sdružuje 106 členů, tedy téměř pětinu všech pojišťovacích makléřů zapsaných v registru ČNB. Podle kvalifikovaného odhadu členové AČPM realizují 90 % všech makléřských obchodů v ČR.


Bližší informace:

AC&C Public Relations, s.r.o.:

Michal Urban

tel.: 603280863

e-mail: michal.urban@accpr.cz


AČPM:

Zdeňka Indruchová, výkonná ředitelka

tel.: 234 462 166

e-mail: zdenka.indruchova@acpm.cz

web: www.acpm.cz