14.06.2022

Jaro ve znamení vzdělávání členů AČPM

V první polovině roku 2022 AČPM pro své členy připravila hned tři odborné webináře: v březnu na téma válka na Ukrajině, inflace a předměty pojištění, odborná péče v praxi, v dubnu pak k aktuální problematice pojištění přepravních rizik a počátkem června se členové AČPM zabývali složitými otázkami oceňování pro účely pojištění. Celkem se webinářů zúčastnilo na 500 zaměstnanců a spolupracovníků členů AČPM, kteří vysoce oceňovali přístup k exkluzivním informacím špičkových lektorů.