18.07.2001

Legislativa - další odkazy

Návrh nového zákona pojištění odpovědnosti za pracovní úrazy a nemoci z povolání
( Sněmovní tisk č. 81 )
tento návrh byl sněmovnou zamítnut dne 3. 2. 1999
Přehled direktiv EU k pojišťovnictví