31.12.2013

Nové vedení AČPM

Vzhledem k rezignaci Gustava Vacka na post člena prezídia AČPM, pracuje prezídium AČPM od 18.12.2013 v následném složení a s tímto rozdělením odpovědnosti za jednotlivé úseky aktivit AČPM:

Ing. Ivan Špirakus předseda: zastupování Asociace navenek (viz čl. VI. Stanov AČPM),

PR/marketing, legislativa, BIPAR

Ing. Ivan Paparega , místopředseda: koordinace aktivit k udržení a posílení členské základny

Ing. Jitka Hradilová , místopředsedkyně: pověřená řízením Etické komise AČPM jako její předsedkyně

Ing. Jiří Bureš : dle potřeby zapojení do nových projektů

PhDr. Jana Krausová, MBA : vzdělávání

Jiřina Nepalová : dle potřeby zapojení do nových projektů

Ing. Jan Štok, MBA : mezinárodní vztahy