26.06.2013

Pojišťovací makléři sdružení v AČPM jako stabilní prvek českého pojistného trhu: i přes jeho celkový pokles loni zprostředkovali obchody za více než dvacet miliard Kč

Praha 26. června 2013 - Členové Asociace českých pojišťovacích makléřů (AČPM) v roce 2012 zprostředkovali pojistné v úctyhodné výši 20,037 miliardy korun, což oproti roku 2011 v očištěných statistikách znamená téměř čtyřprocentní nárůst. Jako již tradičně drtivou většinu z tohoto objemu představovalo neživotní pojištění, na něž připadlo 94% celkového zprostředkovaného pojistného.

Členové Asociace zprostředkovali v roce 2012 pro své klienty pojištění celkem u 89 domácích a zahraničních pojišťoven. Nejvíce obchodů realizovaných v roce 2012 bylo uzavřeno u Kooperativa pojišťovny - 20% produkce všech členů Asociace, České pojišťovny – 14%, ČSOB Pojišťovny – 12% a Allianz pojišťovny – 10%. K dalším velkým partnerům pojišťovacích makléřů patří pojišťovny Česká podnikatelská (ČPP), slovenská Kooperativa poisťovňa, dále Uniqa pojišťovna a Generali.

V roce 2012 členové AČPM

- zprostředkovali na 432 tisíc pojistných smluv (o 16 tis. více než v roce 2011)

- poskytovali práci 4 748 osobám (o 257 více než v předcházejícím roce)

- působili v 622 kancelářích v ČR a v 10 zahraničních zastoupeních.

I v loňském roce pokračoval trend koncentrace makléřského trhu, kdy díky akvizicím, slučování firem a rozšiřováním jejich sítí roste výkon především silných hráčů: šest členů AČPM, z nichž každý zprostředkoval pojistné za více než miliardu Kč, má tak na svém kontě více než polovinu produkce všech členů Asociace (celých 53%).

Jak upozorňuje vedení AČPM, výsledky dosažené v roce 2012 jsou o to cennější, že podle údajů České asociace pojišťoven došlo v sektoru neživotního pojištění meziročně k poklesu. Za pozitivní bilancí AČPM stojí především zvýšená kvalita služeb poskytovaných členy AČPM, kteří pro své klienty zajišťují nejen komplexní identifikaci rizik a nezávislý návrh jejich pojistného krytí, včetně výběru nejvhodnějšího pojistitele, ale také odbornou podporu při správě pojistky a vypořádávání případných pojistných škod.

Pojišťovací makléři tak významně přispívají k hladkému chodu pojistného trhu a sehrávají klíčovou roli při snižování rizik i nákladů, což také zaznělo z úst nejvyšších představitelů pojišťoven při nedávné volbě Top5 pojišťovacího makléře roku 2012 v rámci vyhlašování výsledků odborné ankety pojišťovacích makléřů Pojišťovna roku 2012 (viz www.pojistovnaroku.cz ).