18.06.2012

Pojišťovací makléři sdružení v AČPM jako stabilní prvek pojistného trhu:

i přes jeho celkový pokles loni zprostředkovali obchody za více než dvacet a půl miliardy Kč

Praha 14. června 2012 - Členové Asociace českých pojišťovacích makléřů (AČPM) v roce 2011 zprostředkovali pojistné v úctyhodné výši 20,532 miliardy korun, což proti roku 2010 v očištěných statistikách znamená téměř dvouprocentní nárůst. Jako již tradičně drtivou většinu z tohoto objemu představovalo neživotní pojištění, na něž připadlo 92% celkového zprostředkovaného pojistného.

Členové AČPM v roce 2011 zprostředkovali pro své klienty pojištění celkem u 74 domácích a zahraničních pojišťoven. Nejvíce obchodů realizovaných v roce 2011 bylo uzavřeno u pojišťovny Kooperativa – celkem plná čtvrtina produkce všech členů Asociace, dále u České pojišťovny – 15%, ČSOB Pojišťovny – 11% a Allianz pojišťovny – 10% (jenom na tyto čtyři pojišťovny tak připadlo 61% makléřských obchodů roku 2011). K dalším velkým partnerům pojišťovacích makléřů sdružených v AČPM pak patří Uniqa pojišťovna, Česká podnikatelská pojišťovna a Generali Pojišťovna.

V roce 2011 dále členové AČPM

- zprostředkovali přes 490 tisíc pojistných smluv

- poskytovali práci 4 858 osobám

- působili v 541 kanceláři v ČR a v 15 zahraničních zastoupeních.

I v loňském roce pokračoval trend koncentrace makléřského trhu, kdy díky akvizicím, slučování firem a rozšiřováním jejich sítí roste zejména produkce největších hráčů: na společnosti, které v roce 2011 dokázaly zprostředkovat pojistné za více než jednu miliardu Kč, tak připadá zhruba polovina produkce všech členů Asociace (49,8%).

Jak upozorňuje předsedkyně AČPM Jiřina Nepalová, výsledky dosažené v roce 2011 jsou o to cennější, že podle statistik České asociace pojišťoven došlo v sektoru neživotního pojištění meziročně k poklesu. „Za pozitivní bilancí naší Asociace v loňském roce stojí především zvýšená kvalita služeb poskytovaných členy AČPM, kteří pro své klienty zajišťují nejen komplexní identifikaci rizik a nezávislý návrh jejich pojistného krytí, včetně výběru nejvhodnějšího pojistitele, ale také odbornou podporu při správě pojistky a vypořádávání případných škod“, vysvětluje Jiřina Nepalová.

„Pojišťovací makléři významně přispívají k hladkému chodu pojistného trhu a sehrávají klíčovou roli při snižování rizik i nákladů, což také zaznělo z úst nejvyšších představitelů pojišťoven při nedávné volbě Pojišťovacího makléře roku 2011“, dodává Ivan Špirakus, člen prezídia AČPM.

Stručně o AČPM:

Asociace českých pojišťovacích makléřů (AČPM) byla založena v roce 1994 z iniciativy českých kanceláří mezinárodních makléřských firem. V lednu 2005 došlo ke sloučení s tehdejší Komorou pojišťovacích makléřů.

Cílem AČPM je podpora profesních zájmů a zvyšování profesionální i společenské prestiže povolání pojišťovacího makléře. Asociace se také podílí na tvorbě zákonů, prosazuje profesní etiku, stará se o vzdělávání makléřů, o publicitu a navazuje mezinárodní kontakty.

AČPM je členem Evropské federace pojišťovacích zprostředkovatelů (BIPAR), Světové federace pojišťovacích zprostředkovatelů (WFII) a organizace Partneři zprostředkovatelů (POI).

V současné době AČPM sdružuje 87 členů, kteří podle kvalifikovaného odhadu představují zhruba 80% makléřského trhu.

AČPM je rovněž zakladatelskou a pořadatelskou organizací prestižní odborné ankety pojišťovacích makléřů Pojišťovna roku – letošní již 12. ročník byl úspěšně završen vyhlášením výsledků dne 10. května 2012 (podrobnosti na www.pojistovnaroku.cz ).

Kontakt:

Zdeňka Indruchová, výkonná ředitelka AČPM

tel.: 603 200 088

e-mail: zdenka.indruchova@acpm.cz

www.acpm.cz