31.01.2012

Pojišťovací makléři varují - škodám ze silných mrazů je nutné předcházet!

Asociace českých pojištovacích makléřů (AČPM) upozorňuje všechny majitele budov, že případné škody na potrubích či nemovitostech v důsledku nadcházejících silných mrazů nemusí být vždy kryty z jejich pojištění.

Často opomíjenou povinností klientů je totiž předcházení škodám, které je možné předpokládat. Pokud by tedy škoda byla způsobena prokazatelně hrubým zanedbáním péče o majetek, nemusejí pojišťovny takové škody uhradit - a jak potvrzují statistiky, může se přitom jednat o značné částky.

AČPM proto doporučuje, aby zejména u neobývaných nemovitostí či nepoužívaných objektů jejich majitelé zkontrolovali, zda je z potrubí vypuštěná voda, či zda je topení funkční a nastavené na temperování. Vodoměry a jiná zařízení doporučujeme chránit silnou izolací. U sklepních prostor pak je nutné ověřit, zda jsou uzavřena všechna okna. Na temperování nevytápěných prostorů, např. garáží a sklepů, lze použít přenosná elektrická či plynová topná tělesa s termostatem, samozřejmě při dodržení všech bezpečnostních zásad.

Pokud by však přece jen došlo k zamrznutí potrubí, doporučuje AČPM pozvolné rozmrazování teplým vzduchem, v žádném případě otevřeným ohněm (plynové hořáky atd.)! Neopatrným rozmrazováním došlo již k řadě požárů a při silných mrazech je hašení velmi obtížné kvůli nedostatku vody.

Potřebná preventivní opatření proti škodám z mrazů a nastavení svého současného pojištění by měli klienti konzultovat s profesionálním pojišťovacím makléřem – seznam členů AČPM je k dispozici zde .