01.06.2005

Pojišťovna roku 2004 - nominace

Na prvních pět míst ve všech kategoriích bylo nominováno celkem 12 pojistitelů.


Slavnostní vyhlášení výsledků ankety pojišťovacích makléřů se uskuteční dne 6. června 2005 v 16,30 hodin v hotelu Olympik v Praze za účasti představitelů pojišťoven, odborné veřejnosti a médií. 105 platných hlasovacích lístků rozhodlo o nominacích na Pojišťovnu roku 2004 v těchto kategoriích:

Životní a úrazové pojištění
Občanská pojištění
Pojištění motorových vozidel
Pojištění průmyslu a podnikatelů
Spolupráce s makléři
Specializovaný pojistitel
Likvidace škod
Pojišťovna roku - hlavní kategorie

Nominace jsou udělovány pěti nejlepším pojistitelům v kategorii (vpravo počet kategorií, ve kterých byl pojistitel nominován):

Allianz pojišťovna, a.s.
Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.
Česká pojišťovna a.s.
Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s.
ČSOB Pojišťovna a.s.
D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s.
Euler Hermes Čescob, úvěrová pojišťovna, a.s.
Evropská Cestovní Pojišťovna, a.s.
Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s.
Generali Pojišťovna a.s.
Kooperativa, pojišťovna, a.s.
Pojišťovna České spořitelny, a.s.

7
2
7
1
4
1
1
1
1
7
7
1

Anketní lístky byly zaslány celkem 460 registrovaným pojišťovacím makléřům, z toho se 12 vrátilo jako nedoručitelných. Ze 448 příjemců poslalo své hlasy 105 respondentů, tedy 23,4%.