04.04.2012

Pojišťovna roku 2011: 12. ročník odborné ankety pojišťovacích makléřů startuje

Praha 3. dubna 2012Asociace českých pojišťovacích makléřů (AČPM) ve spolupráci s Českou asociací pojišťoven (ČAP) a specializovaným serverem oPojištění.cz odstartovala další ročník nejstarší soutěže na pojistném trhu – odborné ankety Pojišťovna roku . Již po dvanácté makléři na základě svých zkušeností a expertních znalostí sestaví žebříček nejlepších pojistitelů České republiky za uplynulý rok. Akce se opět koná pod záštitou guvernéra České národní banky (ČNB) Miroslava Singera a generálním partnerem zůstává renomovaná auditorská a poradenská společnost KPMG Česká republika.

I v letošním ročníku mohou pojišťovny uspět v těchto pěti kategoriích: pojištění průmyslu a podnikatelů, pojištění občanů, autopojištění, životní pojištění a specializované pojištění.

Zakladatelé ankety již od jejího prvního ročníku usilují o to, aby se hlasování účastnil co největší počet pojišťovacích makléřů – proto je také hodnocení otevřeno nejen členům AČPM (byť představují většinovou část trhu), ale i všem ostatním z více než sedmi set makléřů (PM) vedených v registru České národní banky. Kromě toho v kategorii životní pojištění budou k hodnocení opět přizváni i zprostředkovatelé registrovaní jako PA.

Hlasování trvá do 4.5.2012 a probíhá jak on-line na samostatných webových stránkách www.pojistovnaroku.cz , tak klasicky vyplněním a zasláním anketního lístku.

Organizátoři v rámci ankety také opět udělí titul Osobnost pojistného trhu za mimořádný přínos v oblasti pojištovnictví. Držiteli titulu z předešlých ročníků jsou: Luděk Menčík (Pojišťovna roku 2003), Petr Pavlík (Pojišťovna roku 2005), Vladimír Mráz (Pojišťovna roku 2007), Marek Venuta (Pojišťovna roku 2008), František Stac h (Pojišťovna roku 2009) a Vladimír Přikryl (Pojišťovna roku 2010).

Převratnou novinkou 12. ročníku bude historicky první ocenění Pojišťovacího makléře roku – jde jednak o inspiraci slavnými British Insurance Awards, ale hlavně o příležitost vyzdvihnout nezastupitelnou roli PM na pojistném trhu. Do soutěže se jednotlivé makléřské firmy nominují samy, a to on-line na stránkách www.pojistovnaroku.cz , kde jsou také k dispozici pravidla soutěže. Nejlepšího makléře bude odborná komise složená ze zástupců členských pojišťoven ČAP vybírat podle celé řady kritérií, jako je např. kvalita podkladů dodávaných pojišťovně, úroveň komunikace makléř-pojišťovna a makléř-klient, správa pojištění, podpora kultivace trhu a další.

Výsledky ankety Pojišťovna roku 2011 budou slavnostně vyhlášeny 10. května 2012 v Kongresovém centru České národní banky v Praze.

Všichni vítězové se pak mohou těšit na originální ceny, které vzejdou ze soutěže mezi studenty z ateliéru skla pražské UMPRUM.

Pro další informace prosím sledujte stránky www.PojistovnaRoku.cz

Stručně o AČPM:
Asociace českých pojišťovacích makléřů byla založena v roce 1994 z iniciativy českých kanceláří mezinárodních makléřských firem. V lednu 2005 došlo ke sloučení s tehdejší Komorou pojišťovacích makléřů.

Cílem AČPM je podpora profesních zájmů a zvyšování profesionální i společenské prestiže povolání pojišťovacího makléře. Asociace se podílí na tvorbě zákonů, prosazuje profesní etiku, stará se o vzdělávání makléřů, o publicitu a navazuje mezinárodní kontakty.

AČPM je členem Evropské federace pojišťovacích zprostředkovatelů (BIPAR) se sídlem v Bruselu, Světové federace pojišťovacích zprostředkovatelů (WFII) a organizace Partneři zprostředkovatelů (POI).

V současné době AČPM sdružuje 87 členů, kteří v roce 2010 zprostředkovali pojistné v úctyhodné částce přesahující 21 mld Kč, což podle kvalifikovaného odhadu představuje téměř 80 % všech makléřských obchodů v ČR.


Kontakt:
Zdeňka Indruchová, výkonná ředitelka AČPM
tel.: 603 200 088
e-mail: zdenka.indruchova@acpm.cz
www.acpm.cz