17.02.2005

Pojišťovna roku, ročníky 2000 - 2003

V roce 2001 zahájila Komora pojišťovacích makléřů každoroční anketu mezi všemi registrovanými pojišťovacími makléři (právnickými osobami) o Pojišťovnu roku. Cílem ankety bylo posouzení služeb pojišťoven na českém trhu z pohledu profesionálů.

Podáváme přehledné výsledky dosavadních 4 ročníků anket Pojišťovna roku (2000 až 2003).

Anketa za rok 2000:
bylo osloveno 250 makléřů, ankety se zúčastnilo 81 společností (32,4%). Bylo hodnoceno 6 kategorií : Hlavní kategorie – Pojišťovna roku, Životní a úrazové pojištění, Pojištění motorových vozidel, Pojištění průmyslu a podnikatelů a Spolupráce s makléři. V každé kategorii bylo vyhodnoceno 5 nejlepších pojistitelů; každý hodnotitel měl k dispozici 10 bodů pro každou kategorii.
Pojišťovnou roku 2000 byla vyhlášena Kooperativa, pojišťovna, a.s.

Anketa za rok 2001:
bylo osloveno 336 makléřů, ankety se zúčastnilo 98 společností (29,2%).
Pojišťovnou roku 2001 byla vyhlášena Kooperativa, pojišťovna, a.s.

Anketa za rok 2002:
bylo osloveno asi 430 makléřů, ankety se zúčastnilo 112 společností (26%).
Počet hodnocených kategoriií se rozšířil na 6 o kategorii „specializovaný pojistitel“.
Pojišťovnou roku 2002 byla vyhlášena Česká pojišťovna a.s.

Anketa za rok 2003:
bylo rozesláno 536 anketních lístků, z doručených 520 se vrátilo vyplněných 136 (26%).
Pojišťovnou roku 2003 byla vyhlášena Kooperativa, pojišťovna, a.s.

Kromě toho bylo uděleno ještě zvláštní ocenění Osobnost roku 2003, které získal Ing. Luděk Menčík, generální ředitel AIG CZECH REPUBLIC pojišťovny, a.s. za mimořádný osobní přínos ve prospěch celé profese pojišťovacích makléřů.


Umístění na prvních pěti místech v každé kategorii v ročnících 2000 – 2003 ankety Pojišťovna roku je v následující tabulce