08.03.2005

Připravuje se Fórum pojišťovacích zprostředkovatelů

Tématem budou naléhavé problémy v pojišťovnictví.

Ve dnech 26. – 27. května 2005 se v Bruselu uskuteční 1. evropské fórum pojišťovacích zprostředkovatelů, které připravují dvě mezinárodní organizace, POI a BIPAR (Evropská federace pojišťovacích zprostředkovatelů).

Na Fóru vystoupí přední evropští odborníci z oblasti pojišťovnictví, kteří se soustředí na řadu naléhavých problémů, jako jsou trendy v distribuci pojištění na různých trzích EU, kapacity a jistota pojistných trhů, změna rizikového prostředí, zprostředkování pojištění přes hranice členských států, měnící se úloha zprostředkovatele, trendy v životním pojištění atd. Čestným hostem Fóra bude evropský komisař pro vnitřní trh a služby Charlie McCreevy.

Jednacími jazyky Fóra bude angličtina a francouzština. Čas a prostor je vyhrazen také pro navazování kontaktů a spolupráce mezi účastníky.

Zájemci o účast mohou kvůli registraci a dalším informacím kontaktovat sekretariát AČPM nebo přímo sekretariát BIPAR/POI POI@skynet.be .