07.06.2005

Statistika výsledků ankety Pojišťovna roku 2004

Anketní lístky byly zaslány celkem 460 registrovaným pojišťovacím makléřům, z toho se 12 vrátilo jako nedoručitelných. Ze 448 příjemců poslalo své hlasy 105 respondentů, tedy 23,4%.

Respondenti hodnotili pojišťovny podle jednotlivých kategorií tak, že v každé kategorIi mohli přidělit celkem nejvýše 10 bodů. Vedle hlavní kategorie bylo vyhlášeno 7 speciálních kategorií.

Do hodnocení bylo zařazeno celkem 37 pojišťoven působících na českém pojistném trhu.

V hlavní kategorii přidělili respondenti z 37 pojišťoven hodnotící body 20 pojišťovnám, 17 pojistitelů neobdrželo žádný bod.

V kategorii Životní a úrazové pojištění bylo z nabídky 19 pojišťoven hodnoceno 16.

V kategorii Občanská pojištění bylo možno hodnotit 24 pojišťoven, bodováno jich bylo 14.

V kategorii Pojištění motorových vozidel bylo možno hodnotit 24 pojišťoven, bodována byla polovina z nich, tedy 12.

V kategorii Pojištění průmyslu a podnikatelů bylo rovněž možno hodnotit 24 pojišťoven, a také rovná polovina z nich obdržela body.

V kategorii Specializovaný pojistitel byl výběr 10 pojišťoven, 9 z nich bylo bodováno.

V kategorii Spolupráce s makléři bylo samozřejmě možno hodnotit všech 37 pojišťoven, 20 z nich se dostalo bodové hodnocení a 17 vyšlo naprázdno.

V kategorii Likvidace škod bylo rovněž k dispozici pro hodnocení všech 37 pojišťoven, 21 z nich byly body přisouzeny.