27.06.2024

Výroční zasedání BIPAR

Na sto zástupců 34 národních asociací z 21 zemí se sešlo ve Varšavě u příležitosti výročního zasedání BIPAR – Evropské federace pojišťovacích zprostředkovatelů, jejímž je AČPM aktivním členem již od r. 1998.

Účastníci diskutovali současný stav evropského pojistného trhu, vyslechli prezentaci polské hostitelské asociace a zástupce polského dohledu nad finančním trhem, posoudili výsledky nedávných voleb do EP a seznámili se se zkušenostmi kolegů z Francie, Belgie a Holandska. Fundovaný přehled o postupu jednání kolem RIS (Retail Investment Strategy), vypracovaný právním týmem BIPAR, byl pak úvodem k vystoupení Fausto Parente, výkonného ředitele evropského dohledového orgánu EIOPA.

Dvoudenní jednání bylo dne 21. 6. 2024 zakončeno zasedáním Valné hromady BIPAR.

AČPM ve Varšavě zastoupili předseda Asociace Ivan Špirakus (na snímku) a výkonná ředitelka Zdeňka Indruchová.