17.03.2005

Zprostředkované pojistné v roce 2004

Výše předepsaného pojistného z pojistných smluv zprostředkovaných pojišťovacími makléři (jinak řečeno zprostředkované pojistné) je důležitým ekonomickým ukazatelem vypovídajícím jak o obchodních výsledcích makléřů tak o jejich podílu na pojistném trhu. Přehled o pojistném zprostředkovaném členy Asociace českých pojišťovacích makléřů v roce 2004 je zpracován v tabulce .