19.07.2021

Výsledky členů AČPM za rok 2020

Objem pojistného, které pro své převážně firemní klienty v roce 2020 zprostředkovaly makléřské společnosti sdružené v Asociaci českých pojišťovacích makléřů (AČPM), stoupl na částku 28,62 mld korun, což představuje nárust ve výši 8,6% oproti roku 2019. Rozhodující část výkonu členů AČPM v loňském roce - plných 95 % z celkového objemu obchodů, tvořilo neživotní pojištění, které je tradičně doménou pojišťovacích makléřů.

Výsledky a Tiskovou zprávu naleznete v  přiložených souborech.